PL-0452-19-3677♀️Wnuczka ,,MG 430″

PL-0452-19-3677

Wnuczka ,,MG 430" wybitnego gołębia rozpłodowego oraz córka "6065" 1.AS Polski 2020r. Kat. "Dorosłe-0.1"14 konk., 4.ASa Polski 2019 Kat. Gołębie Długodyst. 4 konk. 24.79 Coef., 16. As Polski 2018 Kat. Olimp. "C" 25,921 Coef. 
1-konk 3804gł. 567km.
1-konk. 998gł. 733km.
1-konk. 817gł. 567km.
1-konk. 597gł. 775km.
3-konk. 464gł. 775km.
8-konk. 1588gł. 520km.
9-konk. 749gł. 775km.

rodowód