SEZON 2018


REGION VII WSCHÓD
44. Przodownik kat.C
32. Przodownik kat.D
23.Przodownik kat.GMP
10.Przodownik kat. InterMistrzostwo

OKRĘG WARSZAWA - Gołębie dorosłe
XIV. Przodowik kat.A
VII. Przodownik kat.B
V. Przodownik kat.C
II. Przodownik kat.D
XIX. Przodownik kat.M
I. Przodownik kat.GMP
II. Przodownik INTERMISTRZOSTWO
8.AS Okręgu kat.A
8.AS Okręgu  kat.D
2. MSC. drużyna 5/10 z Lotu Okręgowego Tuczno II gołębie młode.

 


Mistrz- kat. SUPERMISTRZ ODDZIAŁU 2018!!!  (stare+młode)
ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie dorosłe:
Mistrz Oddziału Piaseczno OPEN
Mistrz Oddziału Piaseczno 5/50
Mistrz Oddziału Piaseczno TYPOWANE
Mistrz Oddziału Piaseczno GMP
Mistrz Oddziału Piaseczno InterMistrzostwo
Mistrz Oddziału Piaseczno Kat.C
Mistrz Oddziału Piaseczno Kat.D
V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno
V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno Puchar Powiatu Piaseczno (OPEN)
V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno Puchar Powiatu Piaseczno (50GMP)
1.AS Oddziału Kat.A
1.AS Oddziału Kat.B
1.AS Oddziału Kat.D
ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie młode
IV Przodownik Oddziału Piaseczno kat.OPEN10
IV Przodownik Oddziału Piaseczno kat.OPEN5

SEKCJA PIASECZNO- Gołębie dorosłe:
Mistrz- kat. SUPERMISTRZ SEKCJI PIASECZNO 2017 (stare+młode)
I-V-ce Mistrz kat.OPEN
I-V-ce Mistrz kat.5z50
I-V-ce Mistrz kat.A
II V-ce Mistrz kat.B
Mistrz kat.C
I-V-ce Mistrz kat.M
1, 2, 3, 4, 6,AS samiczki dorosłe
6, 9 AS samczyki dorosłe
2,3,10 AS gołębie roczne 0/1
10AS roczny 1/0
SEKCJA PIASECZNO-Gołębie młode:
Mistrz kat.OPEN
I-V-ce Mistrz kat.15/5
1, 3, 7, 9 AS gołębie młode

 

SEZON 2017


13 x TYTUŁ MISTRZOWSKI 2017r !!!

POLSKA
237 Przodowik Kat. GMP

REGION VII WSCHÓD
XVII Przodownik Kat.C
XXXII Przodownik Kat.D
XX Przodownik Kat.GMP            

MISTRZ REJONU III WARSZAWA 2017r. !!!
Kat. "OPEN"
Kat. 5 z 50

OKRĘG WARSZAWA - Gołębie dorosłe
VIII Przodownik- kat. A
XVII Przodownik- kat. B
III Przodownik- kat. C
III Przodownik- kat. D
IV Przodownik- kat GMP
7.AS Okręgu samce roczne
5.AS Okręgu samice roczne
12. AS  Okręgu kat.M
15.AS lotnik Okręgu Samce- 11 konk.

REJON III WARSZAWA
Mistrz Kat. "OPEN"
Mistrz Kat. 5 z 50

Mistrz- kat. SUPERMISTRZ ODDZIAŁU 2017!!!  (stare+młode)
ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie dorosłe:
Mistrz-kat. "OPEN"
Mistrz-kat. 5 z 50
Mistrz-kat. TYPOWANE
Mistrz-kat. Puchar Powiatu Piaseczno OPEN (loty zagraniczne)
Mistrz Puchar Starosty Powiatu Piaseczno 5 z50 (loty zagraniczne)
V-ce Mistrz-kat. GMP
V-ce Mistrz- kat. D
V-ce Mistrz- kat. C
II V-ce Mistrz- kat.A
Najlepszy AS dorosły oddziału. 11 konkurów (jako jedyny)
ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie młode:
Mistrz kat."OPEN 10"
II-Vce Mistrz jat "OPEN 5"

SEKCJA PIASECZNO- Gołębie dorosłe:
Mistrz- kat. SUPERMISTRZ SEKCJI PIASECZNO 2017 (stare+młode)
Mistrz- kat."OPEN"
Mistrz- kat. 5 z 50
V-ce Mistrz- kat. ROCZNE
Mistrz- kat. M
II V-ce Mistrz- kat. A
V-ce Mistrz- kat.B
1.AS Samce Dorosłe
1.AS. Samce Roczne
2.AS Samice Roczne
SEKCJA PIASECZNO-Gołębie młode:
Mistrz- kat. "OPEN"
Mistrz-kat. TYPOWANE 15/5
1.AS Gołębie młode

 


SEZON 2016


OKRĘG WARSZAWA - Gołębie dorosłe
V. Przodownik Okręgu Warszawa -Grupa Południe
1 .AS Rejonu Okręgu Warszawa Grupa Południe (PL-04-13-10323) Na około 24tys. gołębi na spisach. Loty 500+.
3. AS Okręgu Warszawa (PL-04-13-10323)  kat. C -coef. 17,99
XIV Msc. kat. GMP
XIII Przodownik kat. D
XXVII Przodownik kat. A
XIII Przodownik kat. B
XXVII Przodownik kat. C

ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie dorosłe:
II-Vice Mistrz-kat. "OPEN"
I-Vice Mistrz-kat. 5 z 50
II-Vice Mistrz-kat. TYPOWANE
Mistrz-kat. ROCZNE
I-Vice Mistrz PUCHAR STAROSTY POWIATU PIASECZNO 5 z50
II-Vice Mistrz-kat. GMP
II-Vice Mistrz- kat.D
II-Vice Mistrz-kat. SUPERMISTRZ ODDZIAŁU 2016 (stare+młode)

Sekcja Piaseczno- Gołębie dorosłe:
Mistrz- kat. ROCZNE
Mistrz- kat."OPEN"
Mistrz- kat. 5 z 50
Sekcja Piaseczno-Gołębie młode:
I-Vice Mistrz- kat. "OPEN"
Mistrz- kat. SUPERMISTRZ SEKCJI PIASECZNO 2016 (stare+młode)