SEZON 2019


REGION VII WSCHÓD
 • 49. Msc. Kat. D

OKRĘG WARSZAWA - Gołębie dorosłe

 • 8.Msc Kat.OPEN (z lotów Okręgowych - maraton)
 • 15.Msc Kat.GMP
 • 23. Msc. Kat.A
 • 16. Msc. Kat. B
 • 10. Msc. Kat. C
 • 5.  Msc. Kat.D
 • 4. Msc. Kat.M
 • 4.AS Okręgu Kat.M  (PL-083-14-10112)
 • 10.AS Okręgu Kat. Roczne 0/1 (PL-04-18-5560)
 • 5.AS  kat. "AS z lotów Okregowych" (PL-083-14-10112)

REJON WARSZAWA POŁUDNIE

 • Mistrz REJONU Południe           (3 z całości Konk + Coeficjent)
 • II V-ce Mistrz Rejonu Południe  (3 z 50 Konk + Coeficjent)

Mistrz- kat. SUPERMISTRZ ODDZIAŁU 2019!!!  (stare+młode)
ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie dorosłe:
 • Mistrz Oddziału Kat. OPEN
 • I V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno 5/50
 • I V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno GMP
 • Mistrz Puchar Starosty Powiatu Piaseczno OPEN ( loty 500-800)
 • I V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno "Roczne"
 • Mistrz Oddziału Piaseczno Kat.B
 • I V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno Kat.C
 • I V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno Kat. M
 • Mistrz Oddziału Piaseczno Kat.D
 • 1.AS Oddziału Kat. M (PL-083-14-10112)
 • 1.AS Oddziału Kat. Roczny (PL-04-18-5560)
ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie młode
 • I Przodownik Oddziału Piaseczno kat. 5/15
 • V Przodownik Oddziału Kat. OPEN10
 • IV Przodownik Oddziału Kat. OPEN5

SEKCJA PIASECZNO- Gołębie dorosłe:

Mistrz- kat. SUPERMISTRZ SEKCJI PIASECZNO 2019 (stare+młode)

 • Mistrz- kat."OPEN"
 • Mistrz- kat. 5 z 50
 • Mistrz- kat. 3 z  całości /coef.
 • Mistrz- kat. ROCZNE
 • I V-ce Mistrz- kat. A
 • Mistrz- kat.B
 • Mistrz- kat. C
 • Mistrz- kat. M
 • Mistrz-kat. D
 • 1.AS. Roczne

SEKCJA PIASECZNO-Gołębie młode:

 • Mistrz- kat. "OPEN"
 • II V-ce Mistrz-kat. TYPOWANE 15/5

SEZON 2017


13 x TYTUŁ MISTRZOWSKI 2017r !!!


POLSKA

 • 237 Przodowik Kat. GMP

REGION VII WSCHÓD

 • XVII Przodownik Kat.C
 • XXXII Przodownik Kat.D
 • XX Przodownik Kat.GMP            

MISTRZ REJONU III WARSZAWA 2017r. !!!

 • Kat. "OPEN"
 • Kat. 5 z 50

OKRĘG WARSZAWA - Gołębie dorosłe

 • VIII Przodownik- kat. A
 • XVII Przodownik- kat. B
 • III Przodownik- kat. C
 • III Przodownik- kat. D
 • IV Przodownik- kat GMP
 • 7.AS Okręgu samce roczne
 • 5.AS Okręgu samice roczne
 • 12. AS  Okręgu kat.M
 • 15.AS lotnik Okręgu Samce- 11 konk.

REJON III WARSZAWA

 • Mistrz Kat. "OPEN"
 • Mistrz Kat. 5 z 50

Mistrz- kat. SUPERMISTRZ ODDZIAŁU 2017!!!  (stare+młode)

ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie dorosłe:

 • Mistrz-kat. "OPEN"
 • Mistrz-kat. 5 z 50
 • Mistrz-kat. TYPOWANE
 • Mistrz-kat. Puchar Powiatu Piaseczno OPEN (loty zagraniczne)
 • Mistrz Puchar Starosty Powiatu Piaseczno 5 z50 (loty zagraniczne)
 • V-ce Mistrz-kat. GMP
 • V-ce Mistrz- kat. D
 • V-ce Mistrz- kat. C
 • II V-ce Mistrz- kat.A
 • Najlepszy AS dorosły oddziału. 11 konkurów (jako jedyny)

ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie młode:

 • Mistrz kat."OPEN 10"
 • II-Vce Mistrz jat "OPEN 5"

SEKCJA PIASECZNO- Gołębie dorosłe:

Mistrz- kat. SUPERMISTRZ SEKCJI PIASECZNO 2017 (stare+młode)

 • Mistrz- kat."OPEN"
 • Mistrz- kat. 5 z 50
 • V-ce Mistrz- kat. ROCZNE
 • Mistrz- kat. M
 • II V-ce Mistrz- kat. A
 • V-ce Mistrz- kat.B
 • 1.AS Samce Dorosłe
 • 1.AS. Samce Roczne
 • 2.AS Samice Roczne

SEKCJA PIASECZNO-Gołębie młode:

 • Mistrz- kat. "OPEN"
 • Mistrz-kat. TYPOWANE 15/5
 • 1.AS Gołębie młode

SEZON 2018


REGION VII WSCHÓD

 • 44. Przodownik kat.C
 • 32. Przodownik kat.D
 • 23.Przodownik kat.GMP
 • 10.Przodownik kat. InterMistrzostwo

OKRĘG WARSZAWA - Gołębie dorosłe

 • XIV. Przodowik kat.A
 • VII. Przodownik kat.B
 • V. Przodownik kat.C
 • II. Przodownik kat.D
 • XIX. Przodownik kat.M
 • I. Przodownik kat.GMP
 • II. Przodownik INTERMISTRZOSTWO
 • 8.AS Okręgu kat.A
 • 8.AS Okręgu  kat.D
 • 2. MSC. drużyna 5/10 z Lotu Okręgowego Tuczno II gołębie młode.

 


Mistrz- kat. SUPERMISTRZ ODDZIAŁU 2018!!!  (stare+młode)

ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie dorosłe:

 • Mistrz Oddziału Piaseczno OPEN
 • Mistrz Oddziału Piaseczno 5/50
 • Mistrz Oddziału Piaseczno TYPOWANE
 • Mistrz Oddziału Piaseczno GMP
 • Mistrz Oddziału Piaseczno InterMistrzostwo
 • Mistrz Oddziału Piaseczno Kat.C
 • Mistrz Oddziału Piaseczno Kat.D
 • V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno
 • V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno Puchar Powiatu Piaseczno (OPEN)
 • V-ce Mistrz Oddziału Piaseczno Puchar Powiatu Piaseczno (50GMP)
 • 1.AS Oddziału Kat.A
 • 1.AS Oddziału Kat.B
 • 1.AS Oddziału Kat.D

ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie młode

 • IV Przodownik Oddziału Piaseczno kat.OPEN10
 • IV Przodownik Oddziału Piaseczno kat.OPEN5

SEKCJA PIASECZNO- Gołębie dorosłe:

 • Mistrz- kat. SUPERMISTRZ SEKCJI PIASECZNO 2017 (stare+młode)
 • I-V-ce Mistrz kat.OPEN
 • I-V-ce Mistrz kat.5z50
 • I-V-ce Mistrz kat.A
 • II V-ce Mistrz kat.B
 • Mistrz kat.C
 • I-V-ce Mistrz kat.M
 • 1, 2, 3, 4, 6,AS samiczki dorosłe
 • 6, 9 AS samczyki dorosłe
 • 2,3,10 AS gołębie roczne 0/1
 • 10AS roczny 1/0

SEKCJA PIASECZNO-Gołębie młode:

 • Mistrz kat.OPEN
 • I-V-ce Mistrz kat.15/5
 • 1, 3, 7, 9 AS gołębie młode

SEZON 2016


OKRĘG WARSZAWA - Gołębie dorosłe

 • V. Przodownik Okręgu Warszawa -Grupa Południe
 • 1 .AS Rejonu Okręgu Warszawa Grupa Południe (PL-04-13-10323) Na około 24tys. gołębi na spisach. Loty 500+.
 • 3. AS Okręgu Warszawa (PL-04-13-10323)  kat. C -coef. 17,99
 • XIV Msc. kat. GMP
 • XIII Przodownik kat. D
 • XXVII Przodownik kat. A
 • XIII Przodownik kat. B
 • XXVII Przodownik kat. C

ODDZIAŁ PIASECZNO 04- Gołębie dorosłe:

 • II-Vice Mistrz-kat. "OPEN"
 • I-Vice Mistrz-kat. 5 z 50
 • II-Vice Mistrz-kat. TYPOWANE
 • Mistrz-kat. ROCZNE
 • I-Vice Mistrz PUCHAR STAROSTY POWIATU PIASECZNO 5 z50
 • II-Vice Mistrz-kat. GMP
 • II-Vice Mistrz- kat.D
 • II-Vice Mistrz-kat. SUPERMISTRZ ODDZIAŁU 2016 (stare+młode)

Sekcja Piaseczno- Gołębie dorosłe:

 • Mistrz- kat. ROCZNE
 • Mistrz- kat."OPEN"
 • Mistrz- kat. 5 z 50

Sekcja Piaseczno-Gołębie młode:

 • I-Vice Mistrz- kat. "OPEN"

Mistrz- kat. SUPERMISTRZ SEKCJI PIASECZNO 2016 (stare+młode)