NL-18-1084688♂️ ,,NEW JAN”

NL18-1084688♂️ ,,NEW JAN”

Pełny brat 1. i 5. Nat. Zwycięzcy Agen „De Jan” i „Petra”
Bardzo silny inbred na „Harry” Jan Hooymans
Pełny brat „De Jan” 1. Nat. Agen – 5935 ptaków 2017
Ociec zwycięzcy 8. Nat. Barcelona 2023
Pełny brat  „Petry” 5. Nat. Agen – 5935 ptaków 2017
rodowód