PL-04-20-2146 ♂️ DON KING

PL-04-20-2146 ♂️ ,,DON KING ”

6. As Polski Kat. ,,Roczne 1/0″ – ,,Hodowca”
1.AS Okręgu Warszawa Kat. ,,Roczne 1/0″
1,AS Odziału Piaseczno Kat. ,,Roczne 1/0″
Wnuk Babci -,,12169″ – Tadeusza Zobel, wybitnej samicy lotowej w latach 2002-2006 zdobyła 62 konk. (w jednym roku 14 konk. – Coef. 200) .
Dwukrotnie najlepszy AS Oddziału Gniezno 0282.
rodowód