PL-0452-19-3677♀️Wnuczka ,,MG 430″

PL-0452-19-3677♀️Wnuczka ,,MG 430″

Wnuczka :,,MG 430″ wybitnego gołębia rozpłodowego u Jelle Jellema
ojciec ,,SILKIE „, 1. Narodowa  Barcelona 2020 r.

córka „6065”:
1.AS Polski 2020r. Kat. „Dorosłe-0.1″14 konk.,
4.ASa Polski 2019 Kat. Gołębie Długodyst. 4 konk. 24.79 Coef.,
16. As Polski 2018 Kat. Olimp. „C” 25,921 Coef.
1-konk 3804gł. 567km.
1-konk. 998gł. 733km.
1-konk. 817gł. 567km.
1-konk. 597gł. 775km.
3-konk. 464gł. 775km.
8-konk. 1588gł. 520km.
9-konk. 749gł. 775km.
rodowód